THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN NHẬN MIỄN PHÍ BITCOINF

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN NHẬN MIỄN PHÍ BITCOINF.

- Dự án BITCOINF vẫn tiếp tục tặng miễn phí BITCOINF cho thành viên đăng ký. Nhưng chúng tôi tôn trọng sự chủ động quyết định của mỗi thành viên về việc nhận miễn phí.
- Do đó, kể từ 7h00 VN Ngày 26/08/2022, mỗi thành viên khi đăng ký thành công sẽ đăng nhập vào website và Gửi yêu cầu nhận Miễn phí BITCOINF từ website.
- Ngay sau khi gửi yêu cầu, BITCOINF sẽ được thưởng ngay vào tài khoản của bạn tại website hoàn toàn miễn phí. Đồng thời thành viên giới thiệu cũng sẽ được nhận thưởng tương ứng.
- Dự án có quyền từ chối tặng BITCOINF miễn phí và vô hiệu mã giới thiệu đối với các trường hợp sử dụng công cụ đăng ký hàng loạt, sử dụng spam email,...