THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

1️⃣ Chương Trình Tặng 20.000.000 BITCOINF (giảm dần mỗi tháng) cho những người đăng ký Tài khoản mới sẽ có trên trang BITCOINF.ORG

2️⃣ Bạn có thể nhận BITCOINF theo nhu cầu trên Website BITCOINF.ORG.

- Mỗi người sẽ có Link Afiliate và nhận được 20.000.000 BITCOINF (giảm dần mỗi tháng) cho một người được giới thiệu đăng ký qua Link của bạn và 50% (Giảm dần mỗi tháng) trên số BITCOINF của người do mình giới thiệu nhận được.
- Hưởng 10% BITCOINF trên Doanh số bán hàng từ trang TMĐT BITCOINF.NET của người do mình giới thiệu nhận được.

4️⃣ Để Lan toả rộng thông tin BITCOINF, Chúng tôi đang liên kết với những người có số lượng Follow lớn trên Tiktok, YouTube, Facebook và Các Chủ Doanh Nghiệp, Các trang TMĐT & Shop bán hàng & Tạo ra rất nhiều điểm mua sắm trên cả nước.
Để giúp cho Dự Án phát triển nhanh, Anh chị có mối quan hệ các Những người có lượng Follow lớn trên mạng xã hội, vui lòng giới thiệu giúp.
Chúng Tôi chân thành Biết ơn bạn

❇ Vào Group để nắm thêm thông tin:

Zalo: https://zalo.me/g/kwepew380
Telegram: https://t.me/BITCOINF_VN
Website: BITCOINF.ORG