HƯỚNG DẪN NHẬN BITCOINF TẠI WEBSITE BITCOINF.ORG

1. Bạn đăng ký một tài khoản trên trang Web BITCOINF.ORG Theo Link kết nối của ai đó. 

2. Đăng nhập vào để chọn tên User của bạn Và Tạo mã giới thiệu là Link kết nối cho người khác

3. Tùy theo nhu cầu mỗi người mà chọn nhận gói mình quan tâm.
Mỗi tuần có:
- 50 Gói Thiên Thạch
- 100 Gói Kim Cương 
- 200 Gói Vàng
- 500 Gói Bạc
- 2.000 Gói đồng
Lưu ý: 
- Mỗi lần được quyền nhận một lúc nhiều gói
- Nhận càng trễ Thì số lượng nhận càng giảm, mà phí thì nhận lại càng tăng.

4. Sau khi đã bấm lệnh để nhận rồi thì bạn cần tải lên Web Hình Phiếu Chuyển khoản. Thời gian để tải phiếu lên chỉ có 15 Phút. Quá thời gian này là lệnh đặt mua sẽ bị hủy và nhường cơ hội cho người khác.

5. Admin Dự án sẽ kiểm tra thông tin khớp thì nạp vào Ví của bạn trên Web.
Bạn cần thì có thể làm lệnh rút Ví Blockchain MetaMask hoặc Ví Antex của bạn.

Số dư số dư còn trên Web sẽ được dùng để mua bán trên trang TMĐT BITCOINF.NET sau này.

Cơ Hội Lớn Dành Cho Người Khởi Đầu, Bạn hãy nắm bắt ngay